Vergoedingen en tarieven

Vergoeding 2019

In 2019 krijgt u 3 uur dieetadvisering vergoed vanuit uw basisverzekering. Dit omvat directe consulttijd en indirecte tijd (uitwerktijd). Houdt u hierbij wel rekening met het aanspreken van uw jaarlijkse eigen risico (tot max. € 180). Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar oud, bij hen is het eigen risico niet van toepassing. Naast vergoeding vanuit uw basisverzekering kan het zijn dat u extra vergoeding ontvangt vanuit uw aanvullende verzekering. Bekijk de zorgwijzer voor een overzicht van de aanvullende verzekeringen. Diëtistenpraktijk de Leije heeft met alle bekende zorgverzekeraars contracten gesloten. Consulten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Wij maken tijdig kenbaar wanneer uw vergoeding stopt en overleggen met u over uw verdere behandeling.

Verwijzing door de (huis)arts

Sinds augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk, dit betekent dat bij de meeste zorgverzekeringen geen verwijzing meer nodig heeft om uw consulten vergoed te krijgen. Sommige verzekeringsmaatschappijen ondersteunen deze wet echter nog niet, waardoor een verwijzing noodzakelijk blijft. Zorgverzekeringen die de directe toegankelijkheid niet ondersteunen zijn CZ, Delta Lloyd, Ohra, IZZ, De Friesland en VvAA.

Ketenzorg

Voor begeleiding bij diabetes mellitus, verhoogd risico op hart- en vaatziekten en COPD kan het zijn dat de vergoeding verloopt via ketenzorg. Een voordeel van vergoeding via ketenzorg is dat u hiervoor geen eigen risico hoeft te betalen. Diëtistenpraktijk de Leije heeft een contract met zorggroep Chronos en zorggroep RCH Midden Brabant. Voor meer informatie hierover kunt u uw huisarts of praktijkondersteuner raadplegen, zij zullen hiervoor een verwijzing uitschrijven.

Tarieven

Wenst u uw behandeling zelf te betalen of krijgt u geen vergoeding meer van uw zorgverzekeraar, alleen dan gelden onderstaande tarieven.

  • Eerste consult:€ 90,- (60 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd)
  • Vervolgconsult:€ 30,- (25 minuten directe tijd en 5 minuten indirecte tijd)
  • Kort vervolgconsult:€ 15,- (10 minuten directe tijd en 5 minuten indirecte tijd)

Niet nagekomen afspraak

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te worden geannuleerd. Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde consulttijd (eerste consult € 60,- en vervolgconsult € 15,-) bij u in rekening gebracht.